Tegevusvaldkonnad

Lepingud ja lepinguvaidlused

 • Lepingute koostamine
 • Lepingute analüüs ja nõustamine
 • Esindamine lepingulistes läbirääkimistes
 • Lepingust tulenevate vaidluste lahendamine

Võlanõuded

 • Võlanõuete koostamine
 • Võlanõuetele vastuvaidlemine
 • Võlanõuete läbirääkimised

Vaidluste lahendamine

 • Hagiavalduste ja hagita asjade lahendamine (tsiviilasjad)
 • Kaebuste koostamine ja lahendamine kohtus (haldusasjad)
 • Kompromissiläbirääkimiste pidamine
 • Pankrotimenetluses ja täitemenetluses osalemine

Äriõigus

 • Ühingute (äri- ja mittetulunduslikud) asutamine
 • Ühingutega seotud dokumentide koostamine
 • Ühingute igapäevase tegevuse ja tehingute nõustamine
 • Osanike ja aktsionäride suhete nõustamine

Kinnisvaraõigus ja -toimingud

 • Kinnisvara ostutehingu nõustamine
 • Kinnisvara müügitehingu nõustamine
 • Kinnisvara lepingute nõustamine ja analüüs
 • Kinnisvara varjatud puuduste vaidlused
 • Vastutuse piiranguga kinnisvara tehingud

Haldusõigus

 • Haldusmenetlus ja esindamine riigiasutustes
 • Riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse otsuste vaidlustamine
 • Vaidemenetlus
 • Haldusvaidluste kohtumenetlus

Maksuõigus

 • Maksu- ja tolliõigus ning nõustamine seoses maksu- ja tolliametiga
 • Maksumenetlusega seotud nõustamine
 • Vaidemenetlus maksu- ja tolliametis
 • Esindamine maksu- ja tolliasjade vaidlustes kohtumenetluses

Migratsiooniõigus

 • Viisade ja elamislubade küsimused
 • Välismaalaste töölevõtmine
 • Välismaalaste töölevõtmise küsimused riigiasutustes

Välismaalaste küsimused

 • Välismaalase Eestisse saabumine
 • Välismaalase Eestis viibimisega seotud küsimused
 • Välismaalase Eestis elamisega seotud toimingud
 • Välismaalase Eestist lahkumisega seotud toimingud

Kriminaal- ja väärteomenetlus

 • Karistusõigus
 • Kriminaalmenetluses esindamine
 • Väärteomenetluses esindamine
 • Kriminaal- ja väärteomenetluse kohtumenetlus

Võtke ühendust

Advokaadibüroo tööaeg on esmaspäevast neljapäevani kell 10.00 kuni 17.00

Advokaadibüroos toimub vastuvõtt eelnevalt broneeritud aja alusel.
Advokaadibüroo tegevusest tulenevalt ei ole võimalik teenindada juhuslikke eelnevalt registreerimata pöördumisi.

Asukoht:
Sõpruse pst 29-12 (5. korrus), 10615 Tallinn

Tel: (+372) 6 801 681
Faks: (+372) 6 801 682
E-mail: info (at) thor.ee
Menetlusdokumendid: menetlus (at) thor.ee

Saatke sõnum